тов"ПТНЗ"ЧОРНОМОРСЬКИЙ"
Кваліфікації
технічне обслуговування судна
﷯
другого та першого класу
електрогазозварник судновий
Підготовка за Державним стандартом професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії 7241 «Електрик судновий» (кваліфікація електрик судновий II і I класів) ДСПТО 7241- 0І.61.00 – 2014 (Наказ Міністерства освіти і науки України « 19 » березня 2014р. № 242) з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ-78, включаючи поправки, прийняті на конференції від 25.06.2010 р. в м. Маніла. четвертого та п’ятого розряду
токар судновий
другого, третього та четвертого розряду Підготовка за Державним стандартом професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії 7212 «Електрогазозварник судновий» (кваліфікація електрогазозварник судновий 4,5 розрядів) ДСПТО 7212.ОІ.6100 -2011 (Наказ Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.04.2012 № 499) з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ-78, включаючи поправки, прийняті на конференції від 25.06.2010 р. в м. Маніла.
Підготовка за професією 7233 «Токар судновий» (кваліфікація токар судновий 2,3,4 розрядів) здійснюється за Державним стандартом професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії 8211 «Токар» ДСПТО 8211.D0.28.52 -2014 (Наказ Міністерства освіти і науки від "24" жовтня 2014 р. № 1203) з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ-78, включаючи поправки, прийняті на конференції від 25.06.2010 р. в м. Маніла.
Перелік напрямів курсової підготовки • знайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків (VI/1, A-VI/1 п.п.1,2); • Боротьба з пожежею за розширеною програмою (VI/3, A-VI/3, п.п.1-4); • Надання першої медичної допомоги (VI/4 п.1, A-VI/4 п.1-3); • Медичний догляд на борту судна (VI/4 п.2, A-VI/4 п.4-6); • Підготовка персоналу пасажирських суден (V/2 , A-V/2, B-V/2); • Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці (B-V/b, B-V/c); • Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна) (VI/5 п.1, A-VI/5); • Офіцер з безпеки судна (глава IX Конвенції СОЛАС-74); • Виконання обов’язки членів екіпажу з охорони судна (VI/6 п.4-5, A-VI/6 п.6-8); • Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6 п.1-2, A-VI/6 п.1-4); • Фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками (VI/2, п.1. А-VI/2, п.п. 1-4);

Особі, яка опанувала курс перепідготовки й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації українською і англійською мовами для роботи на морському (річковому) транспорті.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом може здійснюватися вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заціквленими центральними органами виконавчої влади.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  2018”PROFESSIONAL TECHNICAL EDUCATIONAL CENTRE CHORNOMORSKYI”